TRB – 8/1170 fasádny profil – trapézové plechy

Celková šírka;[mm] – 1189
Efektívna šírka [mm] – 1170
Hrúbka plechu [mm] – 0,5 – 0,7
Dĺžka tabule [mm] – 500 – 6000
Celková výška [mm] – 7
Dostupný v náteroch – X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, Ultramat, Aluzinok, Pozinok a na zákazku v náteroch: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt.
Možnosť fóliovania pre fasádny profil.
Minimálny sklon strechy – 6° (10%)
Odporúčaný sklon strechy – >10%

TRB – 18/1100 strešný/fasádny profil – trapézové plechy

Celková šírka [mm] – 1130
Efektívna šírka [mm] – 1100
Hrúbka plechu [mm] – 0,5 – 0,75
Dĺžka tabule[mm] – 500 – 12000
Celková výška [mm] – 18
Dostupný v náteroch – X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, Ultramat, Aluzinok, Pozinok a na zákazku v náteroch: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt.
Možnosť fóliovania pre fasádny profil.
Minimálny sklon strechy – 6° (10%)
Odporúčaný sklon strechy – >10%

TRB – 35/1050 strešný/fasádny profil – trapézové plechy

Celková šírka;[mm] – 1080
Efektívna šírka [mm] – 1050
Hrúbka plechu [mm] – 0,5 – 0,88
Dĺžka tabule [mm] – 500 – 12000
Celková výška [mm] – 35
Dostupný v náteroch – X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, Ultramat, Aluzinok, Pozinok a na zákazku v náteroch: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt.
Možnosť fóliovania pre fasádny profil.
Možnosť potiahnutý antikondenzačným náterom DRIPSTOP.
Minimálny sklon strechy – 4° (7%)
Odporúčaný sklon strechy – >10%

TRB – 50/1040 strešný/fasádny profil – trapézové plechy

Celková šírka [mm] – 1074
Efektívna šírka [mm] – 1040
Hrúbka plechu [mm] – 0,5 – 1,0
Dĺžka tabule [mm] – 500 – 12000
Celková výška [mm] – 50
Dostupný v náteroch – X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, Ultramat, Aluzinok, Pozinok a na zákazku v náteroch: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt.
Možnosť fóliovania pre strešný a fasádny profil.
Možnosť potiahnutý antikondenzačným náterom DRIPSTOP.
Minimálny sklon strechy – 4° (7%)
Odporúčaný sklon strechy – >10%

TRB – 60/944 strešný/fasádny profil – trapézové plechy

Celková šírka [mm] – 974
Efektívna šírka [mm] – 944
Hrúbka plechu [mm] – 0,5 – 1,0
Dĺžka tabule [mm] – 500 – 12000
Celková výška [mm] – 60
Dostupný v náteroch – X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, Ultramat, Aluzinok, Pozinok a na zákazku v náteroch: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt.
Možnosť fóliovania pre strešný a fasádny profil.
Možnosť potiahnutý antikondenzačným náterom DRIPSTOP.
Minimálny sklon strechy – 4° (7%)
Odporúčaný sklon strechy – >10%

FB – 18/1100 strešný/fasádny profil – trapézové plechy

Celková šírka [mm] – 1138
Efektívna šírka [mm] – 1100
Hrúbka plechu [mm] – 0,5 – 0,7
Dĺžka tabule [mm] – 500 – 6000
Celková výška [mm] – 18
Dostupný v náteroch – X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, Ultramat, Aluzinok a na zákazku v náteroch: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt.
Možnosť fóliovania

PEG – 3/215, PEG – 3/320 fasádny profil

Celková šírka [mm] – 255/360
Efektívna šírka [mm] – 215/320
Hrúbka plechu [mm] – 0,5 – 0,8
Dĺžka tabule [mm] – 900 – 6000
Celková výška [mm] – 25
Dostupný v náteroch – X-Matt GreenCoat Crown BT, Poliester Połysk, Ultramat, Aluzinok a na zákazku v náteroch: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT, IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt.
Možnosť vykonania iných rozmerov podľa individuálnych potrieb.