Za studena valcované, ľahké zinkované oceľové profily sa kvôli ich nesporným výhodám stávajú čoraz viac obľúbeným. V súčasnosti divízia CR profil vyrába C, Z a U profily v hrúbke 1,5-3mm, veľkosti 100-300mm a dodáva v dĺžkach od 2m do 13m.

Za studena valcované (Cold Rolled) profily sa využivajú hlavne ako:

  • Primárne (nosné) konštruckie priemyselných budov, poľnohospodárskych budov leteckých hangárov a pod.
  • Sekundárne (pomocné) konštrukcie priemyselných budov ako sú väznice, paždíky a pod.
  • Konštrukcie obytných budov
  • Špeciálne stavby – altánky, garáže, vstavky
  • Krovy

Vstupný materiál je pozinkovaný oceľový zvitok podľa noriem EN, DIN, ktorý je za studena valcovaný (nie ohýbaný) kým nedostane finálny tvar s presnosťou podľa príslušných noriem. Profily môžu byť vyrobené s vopred vylisovanými otvormi potrebných rozmerov. Nespornou výhodou CR profilov sú:

  • Výroba s minimálnou odpadovosťou
  • Povrchová úprava žiarovým zinkovaním
  • Možnosť vyrobiť malé série s minimálnym cenovým navýšením
  • Krátky termín dodávky