KOM-TRADE SK spol. s r.o.
Novozámocká cesta 3865
945 01 Komárno
Slovenská republika

IČO: 36 566 896
Tel.: +421 35 7701 320
Fax: +421 35 7701 320

E-mail: info@komtrade.sk

Kontaktný formulár