Žlaby Ponúkame riešenia na každú strechu. U nás nájdete vhodný rozmer žľabov a rúr pre najoptimálnejšiu dimenzovanie odvodnenie vyplývajúce z plochy a sklonu strechy. Kotlíky Kotlíky slúži na spojenie žľabov a zvodov. Je to miesto, kde stekajúca voda zo strechy prechádza zo žľabu do zvodu. Je dôležité ešte pred kúpou dobre naplánovať.
Háky Háky sú dôležitou súčasťou odkvapového systému. Nesú najväčšiu váhu a to nielen klampiarskych výrobkov samotných, ale aj vody v nej pretekajúcej. Objímky Každý zvod je potreba k stene spoľahlivým spôsobom ukotviť. K tomuto účelu slúži objímky, ktoré nielen pridŕžajú zvodovej rúry pri stene, ale súčasne zaisťujú...
Rohy Rohy môžeme podľa prevedenia rozdeliť na dve veľké skupiny a to na rohy vonkajšie (rohy) a rohy vnútorné (kúty). O tom, z ktorej skupiny roh je, rozhoduje umiestnenie... Zvody Zvody možno rozdeliť podľa spôsobu spojenia koncov plechov, z ktorého sa zvod vyrába: výrobno lacnejšie falcovanie spoj (spoj zahnutý a zalisovaný), alebo zváraný.
Kolená V odkvapovým systému sú kolená častým zdrojom komplikácií. Kolená je potrebné vyberať starostlivo s ohľadom na tvar strechy a celkových funkčne-vzhľadových potrieb... Odskok Nie vždy sú štandardné rozmery kolien dostatočné a stane sa, že je potrebné preklenúť väčšiu vzdialenosť, prípadne nejakú prekážku priamemu napojenie...
Príslušenstvo Odkvapovým systém možno doplniť a rôzne príslušenstvo. Chrliče pre zber dažďovej vody, lapače nečistôt, spojky žľabov. Ďalej dodávame ozdobné doplnky, ako napríklad... Lišty (atika) Zoznam klampiarskych výrobkov by nemohol byť úplný, keby sme sa nezmienili o lištách (atika), neoddeliteľnej súčasťou každej stavby. Je to všetko to oplechovanie,...
Strešné ozdoby Ku každej streche neodmysliteľne patrí aj prvky, ktoré jej dodávajú jej osobitý štýl. Jedným z týchto doplnkov sú tiež strešné dekorácie.